V rámci firemních procesů a jejich celkové digitalizace, je potřeba elektronicky vyhodnotit odpracovaný čas jednotlivých zaměstnanců, na jehož základě jsou odměňováni. Celý systém pak může být propojen do firemního ERP systému a zajistit tak výměnu dat o odpracovaném čase v návaznosti na výpočet mezd.

Kontrola docházky může být ovšem použita i mimo firemní sektor. Zde bychom rádi vyzvedli naše řešení pro školství, kde je možné sledovat docházku jednotlivých studentů. Viz. sekce „školské aplikace“.

Autentizace v systému probíhá přes různé typy ID médií ( karta, RFID čip ), které tak mohou být společná pro další systémy, jako EZS, EKV. Další možností autentizace je biometrická, ve většině případů se jedná o otisk prstu.

 • On-line přehled přítomnosti osob

  Z použití systému pro sledování odpracovaného času vyplývá i možnost sledování přítomnosti jednotlivých pracovníků.

 • Digitalizace dat

  Vzhledem k elektronickému vyhodnocování stavů docházky jsou data uložena v databázi a je tak zajištěna digitální podoba bez nutnosti ručního dopisování dat.

 • Propojení s ERP systémy

  Samotná docházka a její výstupy jsou výchozím bodem pro výpočet mezd a celkovému zpracování mzdových listů. Propracované systémy docházky disponují různými můstky pro export takových dat do firemních ERP systémů, kde odpadá nutnost přepisu takových dat do těchto systémů a import proběhne zcela automatizovaně. Je tak zajištěna konzistence takových dat a vyloučena chyba při přepisu.

 • Počátek a konec pracovní doby

  Po autentizaci pracovník zvolí příchod nebo odchod. V závislosti na nastavení celého systému může být v souvislosti s aktuálním časem a nastavení zaměstnance předvolana volba.

 • Přerušení pracovní doby

  Zaměstnanec může po svéé autentizaci zvolit přednastavená přerušení pracovní doby – tj. například návštěva lékaře, oběd atd. Seznam přerušení je editovatelný.

 • Přesčasy

  Systém na základě znalosti příchodu a odchodu dokáže vyhodnotit délku pracovní doby, odečíst různá přerušení a vypočítat odpracovaný čas včetně přesčasů. Ty mohou být na základě vnitofiremních pravidel různě počítána v souvislosti s hodinovou sazbou v závislosti na čase.

 • Dovolené

  Systém umožňuje správu počtu dní dovolených, správu plánovaných dovolených a zajišťuje tak přehled o fondu pracovníků.

Docházkový systém je možné upravit i pro použití v oblasti škol. Je možné zajistit kompletní přehled o docházce jednotlivých studentů a přístupu k těmto informacím.

Modul slouží jako doplněk k programu docházkového systému a nabízené docházkové přehledy, které jsou přizpůsobeny potřebám sledování docházky studentů. Uživatel se do aplikace přihlašuje v roli rodiče, který uvidí pouze docházku svého dítěte, nebo v roli učitele, který uvidí docházku žáků ze všech přidělených tříd.

Výhodou webové aplikace je především možnost jejího začlenění do školního extranetu a přístupu z mobilních zařízení. Webová aplikace umístěná v extranetu je potom vždy dostupná rodičům, kterým postačí připojení k internetu. Aplikace používá moderní responsivní front-end framework Foundation, který umožňuje její použití na jakémkoliv zařízení s webovým prohlížečem.

Vstup uživatele je umožněn přiložením ID média ke čtečce, která je umístěná poblíž dveří, které mají umožnit vstup. Ač je systém koncipován pro evidenci docházky, dokáže otevřít i blízké dveře. Běžnější variantou umístění je na chodby společného přístupu apod.

Čtečka zaznamená a uloží autentizaci, uživatel zvolí vhodnou akci ( příchod, odchod, přerušení ), případně je akce předvolena na základě aktuálního času.

Data jsou odeslána na server, který je uloží do své databáze.

Terminál jsou připojené do sítě a komunikují se softwarem, který provádí vyhodnocení docházky. Ovládání software probíhá buď přes webové rozhraní, nebo dedikovanou aplikace. Přístup do software je vzhledem k implementaci síťového protokolu možný odkudkoliv, záleží jen na bezpečnostních pravidlech organizace.