Síťová infrastruktura je dnes, zejména ve firemním prostředí, jedna z klíčových komponent dobrého fungování. Vzhledem k trendu digitalizace veškerých dat, využívání cloudových služeb a zejména nutnosti spojení jak s okolním světem, tak s lokálními komponentami, je digitální komunikace nezbytným prvkem.

Z našich zušeností vyplývá, že tuto skutečnosti si firmy stále více uvědomují, neboť velmi často řeší problém na své síti a v komunikaci. Velmi často se setkáváme se špatným návrhem sítě, nevhodně vybranými komponenty a nekvalitním zpracováním infrastruktury. Tyto skutečnosti jsou dány historickým vývojem společností a podceněním důležitosti investic do kvalitní infrastruktury. Vzhledem k rozmachu digitalizace tak jejich infrastruktura „ztrácí dech“ a je potřeba provést revizi a návrh řešení.

Vzhledem k  našim bohatým zkušenostem jsme schopni nravrhnout, dodat, vybudovat a následně spravovat řešení komunikační infrastruktury.

 • Revize komunikační infrastruktury

  Máte časté problémy s Vaší síťovou infrastrukturou? Provedeme její revizi a navrhneme vhodnou topologii a komplexní řešení komunikace, aby jste se mohli soustředit pouze na to, co je Vaším předmětem podnikání.

 • Montáže síťové infrastruktury

  Provádíme kompletní montáž kabelových vedení včetně podpůrných konstrukcí kabeláže a jejich ukončení, montáž datových rozvaděčů a jejich osazení technologií.

 • Dokumentace sítě

  Bez správné dokumentace sítě je řešení nastalých problémů velmi zdlouhavé a dochází tak k „paralýze“ správného fungování firmy. Věnujeme pozornost tomu, aby veškerá infrastruktura byla správně popsána a zdokumentována.

 • Opravy infrastruktury

  Provádíme opravy poškozené metalické i optické kabeláže, výměn vadných komponent a certifikační měření kvality kabelových sítí.

 • Servisní smlouva

  Je pro Vás a Vaše fungování nutnost mít garantovanou podporu. Je možné uzavřít servisní smlouvu s garantovanou dostupností a případně i skladovou dostupností kritických komponent.

Budování a servis optických sítí

Pro samotné ukončení optických vláken preverujeme techniku svařování pomocí specializovaného zařízení. Tato technika zajišťuje nejkvalitnější spojení vláken, kdy je zajištěn nejnižší útlum ve spoji, včetně dalších parametrů.

Disponujeme 3D svařovacím automatem INNO VIEW 5, který je schopen velmi přesného svařování optických vláken se zaměřením na samotné jádro vlákna ( oproti 2D, které se zaměřují na plášť ). Je tak zajištěno přesné polohy obou svařovaných vláken, díky 3 osému pohybu vláknových holderů.

Disponujeme samozřejmě také kompletní sadou nástrojů a nářadí pro preparaci a čištění optických kabelů/vláken. Jsme schopni provádět servis v jakémkoli terénu a podmínkácha zcel a nezávisle na dostupnosti jakéhokoliv externího napájení.

Jsme schopni vyrobit a dodat propojovací optické kabely pro WDM aplikace ( propojení po jednom vláknu ), které zajišťují propojení vzdálenějších aktivních komponent, popřípadě pracovních stanic optickým kabelem. Jedná se o velice odolný kabel s průměrem 3mm, který je odolný proti velkým ohybům. Samotné ukončení konektory ( SC, LC ) je kvalitní, neboť se jedná o tzv. splice-on konektory. Oproti klasikým mechanickým spojením má výhodu nižího útlumu a vyšší životnosti spojení.

CWDM Multi/Demultiplexer. V případě, že stávající optická infrastruktura je již nedostačující, je možné se vyhnout instalaci nové optické kabeláže, která může být velmi nároční. I stávající optickou kabeláž je možné rozšířit bez nutnosti dalších nových optických vláken. Vše závisí na typu stávajících vláken a požadavků aplikace.

Dodáváme veškerý materiál pro optické sítě, tj. pro samotné vedení kabeláže – HDPE chráničky a mikrochráničky, odbočky, markery atd. Následně jsme schopni provést instalaci optické kabeláže do připravených kabelových stras technikou zafukování. Touto technikou je možná instalace optické kabeláže do HDPE trubek na relativně dlouhé vzdálenosti ( zavisí na kavlitě pokládky, počtu ohybů apod ), které mohou být řádově stovky metrů až několik kilometrů.

Měření kvality optických a metalických sítí

Měření a certifikační měření optických sítí metodou OTDR. Tato metoda zajišťuje nejkvalitnější přehled a stavu instalace a kabeláže. Díky měření je možná lokalizace špatně provedených spojení, popř. přerušení.

Vzhledem ke stále větší důležitosti firemních sítí je nutné řešit vzájemné propojení poboček společností, případně přístupu zaměstnanců do firemní sítě prakticky odkudkoliv. Bezpečnost dat firemních sítí a vzájemného přenosu je důležitou součástí firemní infrastruktury.

V rámci našich dlouholetých zkušeností nabízíme konzultace, návrhy a dodávku HW a SW komponent pro propojení, vzdálených míst společnosti. Dále SW nástroje a nastavení pro VPN přístup, včetně zabezpečení.

Trend přenosných zařízení, jako jsou tablety a notebooky, případně různých terminálů pro skladové a výrobní aplikace je v plném proudu. Pro tato použití je nutnost kvalitní bezdrátové infrastruktury, která pokryje celý objekt společnosti. Důraz je kladen na jednoduchost obsluhy připojení k síti a co nejmenší interakce uživatele s nastavením komunikace, aby se mohl věnovat své činnosti.

Vzhledem k našim zkušenostem z oblasti ISP jsme schopni dodat robustní řešení dle nároků aplikací, které kvalitně pokryje veškeré prostory investora a disponuje kvalitním zabezpečením komunikace.

Na základě zkušeností z průmyslového prostředí, jsme schopni dodat řešení i pro rodinné domy, které je opět dodstatečně robustní, přitom jednoduché, pro použití v domácích sítích.

 • 1.

  Kontaktujte nás a domluvte si osobní schůzku na místě instalace.

 • 2.

  Konzultace na místě

  V místě instalace probereme Váš záměr, vyhodnotíme současný stav a doporučíme výběr vhodného řešení s ohledem na Vaše požadavky.

  2.

 • 3.

  Cenová nabídka

  Maximálně do 5 dnů předložíme cenovou nabídku řešení včetně kompletní montáže.

 • 4.

  Montáž

  V případě, že se rozhodnete pro naše služby zajistíme realizaci projektu.

  4.

 • 5.

  Předání projektu

  Po ukončení realizace a otestování předáme projekt investorovi, včetně dokumentace.

 • 6.

  Následné služby

  Pro zákazníky poskytujeme další služby jako například servisní smlouva, skladové servisní díly apod.

  6.